Home Održivi razvoj Zagađenje naših voda!

Zagađenje naših voda!

0
Zagađenje naših voda!

Svesni potrebe očuvanja životne sredine, u ovom tekstu ćemo vam dati nekoliko saveta kako biste i Vi lično učestvovali u doprinosu naše borbe u očuvanju životne sredine i sprečili zagađenje naših voda.
Svaki korak je veliki ma koliko nam se činio malim. Samim tim što su to radnje koje se ponavljaju svakodnevno, ukoliko ih izbacimo iz upotrebe, doći ćemo do sjajnih rezultata!

Vode su nam blago, sačuvajmo ih!

vode

Izbacite iz upotrebe plastiku!
Znamo da se plastika veoma teško razgrađuje. Mnoge reke i jezera su preplavljena plastičnim otpadom. Zašto? Ako ikako možete, izbacite plastiku iz upotrebe ili je bar odlažite na mesta predviđena tom otpadu!


Reciklirajte!
Uvek birajte ambalaže koje su pogodne za reciklažu, kao što je staklo, karton itd.

zagadjenje voda


Nemojte prosipati ulje u kuhinjske odvode
Verujte nam, ulja su jako rizična kada dođu u dodir sa vodom! Svaki višak ili neupotrebljenu količinu ulja bi sakupiti u bočice i baciti u kantu.


Hemikalije za čišćenje
Sredstva za čišćenje po svom sastavu su jako opasna za delovanje sa vodom, a samim tim direktan zagađivač!


Ne bacajte lekove
Nikada ne bacajte lekove u kanalizaciju. Čak iako imate čitava pakovanja lekova koji vam više nisu potrebna, samo ih bacite u smeće.


Ne koristite pesticide
Pesticidi i herbicidi su u velikoj meri štetni za životnu okolinu. Preko zemljišta, spirane od strane kiša koje padaju, ove hemikalije nalaze svoj put do podzemnih voda i kasnije do reka ili jezera i na taj način dolazi do zagađenja voda.


Redovno održavajte vaše automobile
Kamioni, automobili ili druga prevozna sredstva jedni su od najvećih zagađivača vazduha. Redovnim održavanjem ovih mašina može se drastično smanjiti procenat zagađenja živone sredine. Zagađenje vazduha direktno je povezano sa zagađenjem vodenih površina.


Pazite na vaše podrume i septičke jame
Ako imate odvode koji su povezani sa vašim podrumom ili septičkom jamom, nikako ih ne smete direktno povezivati sa kanalizacijom. Oni mogu izazvati tešku štetu i zagađenost čitavog sistema. 


Ne bacajte smeće gde ne bi smelo da se baca!
Kada ste u neposrednoj blizini reke, jezera ili mora, ne treba bacati bilo kakvu vrstu smeća. Čak i ambalaža bačena na plažu posle određenog vremena može da dospe do vode i zagadi izvor.

zagadjenje nasih voda


Zasadite biljke u blizinama jezera i reka
Ako živite u blizini neke reke ili jezera, poželjno je obogatiti faunu u neposrednoj blizini. Drveće je, takođe, od velike pomoći očuvanju ekosistema i smanjenja zagađenosti. Time se reguliše nivo ugljendioksida u vodi, što direktno utiče na odnos nivoa pH vrednosti.


Zaustavite isticanje hemikalija
Vrlo je važno zustaviti oticanje svih štetnih hemikalija u vode. Bilo da su u pitanju fabrike ili pojedinci koji ispuštaju hemikalije, šteta po vodeni sistem je enormna.

zastita zivotne sredine

Obratite pažnju na vaše postupke kako u kućnim uslovima, tako i u prirodnom okruženju! Direktno ste odgovorni, kao i svaki pojedinac, za svaku boljku koje naše reke i vode boluju, zbog svog nemara!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here