Home Majka i bebe Apgar test – ocena vitalnosti novorođenčeta

Apgar test – ocena vitalnosti novorođenčeta

0
Apgar test – ocena vitalnosti novorođenčeta

Drage buduće mame, želimo da vas pripremimo na sve ono što vas očekuje nakon porođaja. Prvo od toga, jeste ocenjivanje vitalnosti vašeg novorođenčeta. Apgar test je dobio ime po Virginiji Apgar, njujorškoj doktorki – anesteziologu, koja je 1953. godine osmislila bodovni sistem za ocenu vitalnosti novorođenčeta.

Apgar je prvi test u životu bebe, kojim se ispituje opšte stanje novorođenčeta, zasnovano na posmatranju pet osnovnih funkcija.

Apgar test - ocena vitalnosti novorođenčeta (4)

Klinički pregled i tretman novorođenčeta odmah po rođenju, u porođajnoj sali obavlja neonatolog, a u njegovom odsustvu akušer, babica, ili pedijatrijska sestra. Ovaj test obuhvata:
-Procenu vitalnosti (Apgar skor)
Ovim postupkom se sa 0, 1 ili 2 ocenjuje sledećih pet parametara: boja kože, disanje, srčana akcija, tonus mišića i refleksni odgovor na nadražaj kateterom – kojim se vrši aspiracija disajnih puteva po rođenju.
Dobijeni zbir može da iznosi od 0 do 10. Ocenjivanje se vrši nakon prvog i pet minuta od rođenja, a u slučaju slabe vitalnosti deteta – i nakon 10 ili 15 minuta, i po završetku reanimacije (oživljavanja).

Apgar test - ocena vitalnosti novorođenčeta (4)

Bebe koje u prvom ili petom minutu imaju 8 do 10 bodova, smatraju se vitalnim, te ne zahtevaju nikakvu posebnu intervenciju i smeštaju se uz majku, ili na odeljenje za zdravu decu.
Novorođenčad sa 4 do 7 bodova se označava kao blago do umereno asfiktična – stanje nedovoljne snabdevenosti kiseonikom. Te bebe zahtevaju primenu kiseonika putem maske i obično u toku ove intervencije pravilno prodišu.
Bebe sa ocenom 0 do 3 boda imaju tešku asfiksiju i zahtevaju neodložnu reanimaciju, upotrebom svih raspoloživih sredstava. Pri tome ponekad uopšte ne mogu da uspostave spontano disanje, pa se ono vrši uz pomoć aparata respiratora. One se, po uspostavljanju vitalnih funkcija, smeštaju u jedinicu intenzivne nege.

Apgar test - ocena vitalnosti novorođenčeta (4)

Vrednosti Apgar skora se upisuju u porođajni list, list za novorođenče, a tako i u knjižicu za trudnicu i novorođenče.

Rezultati pokazuju kako je beba prošla kroz porođaj, proces prilagođavanja, kao i da li se oporavlja od početnih teškoća.

Želimo vam sreću i nadamo se da ćete dobiti najbolje ocene!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here